top of page

Sunduğum Hizmetler

Her Adımda Koşulsuz Kabul

Psikolog Oturumu

Sizin için Buradayım

Yaşam içerisinde birçok olayla karşılaşırız. Bu olaylardan zorlayıcı olanlara karşı verdiğimiz tepkiler başa çıkma yöntemlerimizin başarı oranıyla sabit bir şekilde bizi etkilemektedir. Zaman zaman sorunlarımızla baş edebilirken zaman zaman zorluk yaşabiliriz. Yaşanan duygusal, davranışsal ve düşünsel zorlanmalara karşı koyma çabalarının tümü bireysel psikoterapi çalışmalarıyla geliştirilebilmektedir. Aynı zamanda tariflenen bir sorunun olmadığı bir süreçte bireysel psikoterapi ya da danışmanlık hizmeti alınabilmektedir. Yaşadığın zorluklar aşağıda belirttiğim ya da benzeri konularda olabilmektedir;
depresyon, kaygı-endişe problemleri,  takıntılar, panik atak, fobiler, kayıp-yas süreci, stresle başa çıkma probemleri, öfke kontrolü problemleri, iletişim problemleri, uyku bozuklukları, yeme problemleri, motivasyon-özgüven problemleri, bireysel danışmanlık. Tüm bu alanlar ve daha fazlası adına kendin için ertelemeyi kenara bırak ve adım at.

Çift Terapisi

Daha Sağlıklı, Daha Mutlu Bir Siz

Aile, çift ya da evlilik danışmanlığı, aile üyelerinin/partnerlerin birbirleriyle yaşadığı problemlerde, anlaşmazlıklarda,  çiftlerin evlilik öncesinde  ya da evlilik sonrasında destek almak istedikleri konularda, evliliğin sürdürülebilirliğinin sorgulandığı ya da sürdürülemediği dönemlerde, çekirdek aile-büyük aile içerisindeki çatışmaları aşabilmek amacıyla yapılan terapötik çalışmaların tümünü ifade etmektedir. Sen de bu kapsamlarda yeni bakış açıları geliştirmek ve çözüm becerilerini güçlendirmek istiyorsan harekete geç.

Mutlu Yaşlı Çift
Destek Grubu

Çocuk ve Genç Psikoterapisi

Sizin İçin Buradayım

Çocukluk ve gençlik çağındaki bireylerin gelişimi büyük oranda çevresel koşulların ve ebeveynin çocuğa sunduğu uyarıcıların, ebeveyn tutumlarıyla etkileşimi sonucu şekillenmektedir. Bu süreç içerisinde değişkenlerden herhangi birisinde yaşanan eksiklik ya da fazlalık, çocuklarda ya da gençlerde çeşitli semptomatik davranışlar olarak karşımıza çıkabilmektedir. Yaşanan bu semptomatik davranışlar ebeveynler ya da çevre tarafından ifade edilen sorunlu davranışların bir diğer tanımlamasıdır. Dolayısıyla ortaya çıkan bu davranışları ele alırken birçok değişkeni değerlendirip, her bireyin farklı olduğu gerçeğiyle özgün bir yol haritası çıkartmak çözüme ulaşmanın ilk adımlarındandır. Bu adımı atabilmek için ise bahsettiğim semptomatik davranışların neler olabileceğine dair bir fikir sahibi olmak önemli gözükmektedir. Bunun için bir ruh sağlığı uzmanından yardım almayı düşünebilirsiniz. Aynı zamanda çocuğunuzun geleceği ile ilgili  kariyer danışmanlığı kapsamında yardım alınabilmektedir.

Ölçme Değerlendirme Raporlama

Objektif Değerlendirme

Çocuğunuzun daha iyi bir geleceğe sahip olması için ilgi ve yönelimlerini belirleyebilir, dikkat sevisini değerlendirebilir, gelişim takibini yapabilir, okula hazır oluşunu değerlendirebilir ve bunlara göre planlamalarda bulunabilirsiniz.  Bu kapsamda uyguladığım ölçme değerlendirme yöntemleri aşağıdaki gibidir;

  • WISC 4 Çocuklar İçin Zeka Testi Uygulama ve Raporlama

  • MOXO d-CPT Dikkat Testi Uygulama ve Raporlama 

  • Denver II Gelişimsel Tarama Testi Uygulama ve Raporlama 

  • D2 Dikkat Testi

  • Gesell Gelişim Testi, Peabody Resim Kelime Testi, Bender Gestalt Görsel Motor Algılama Testi, Frostig Görsel Algı Testi, Metropolitan Okul Olgunluğu Testi, OKHT (Okula Hazırlık Değerlendirme Testi), Koppitz İnsan Çizim Testi, Cattell Uluslararası Zeka Testi, Porteus Labirentler Testi Uygulayıcılığı ve Raporlama

Ahşap Tema
bottom of page