top of page

Hakkımda

Her Seferinde Beklenenin Ötesinde

Genç, yetişkin, çocuk ve aileler ile psikoterapi çalışmaları yapan Uzman Psikolog Uğur CECO, psikoloji dünyasına ilk olarak, tam burslu yerleştiği İstanbul Ticaret Üniversitesindeki lisans öğreniminin 2. senesinde adım atmış, çeşitli psikolojik danışmanlık merkezlerinde, anaokullarında ve rehabilitasyon merkezlerinde  stajyer olarak görev almış ve kendini geliştirmeye başlamıştır.
Profesyonel meslek hayatına Türk Silahlı Kuvvetleri Rehberlik ve Danışmanlık Merkezinde başlamıştır. Ardından birçok farklı psikolojik danışmanlık merkezlerinde danışan görerek devam etmiştir. Yüksek Lisans Eğitimi kapsamında, Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri servisinde süpervizyon çalışmaları eşliğinde Ruhsal Rehabilitasyon (Psychiatric Rehabilitation) alanında uzmanlığını tamamlama fırsatı bulmuş ve bu süre zarfında hasta vizitlerine ve görüşmelerine katılmıştır. Bunun yanı sıra çeşitli hasta grupları ve aileleriyle yapılan grup terapilerinde süpervizör eşliğinde görev almıştır. Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi Toplum Ruh Sağlığı Merkezinde de çeşitli görevlerde bulunmuştur. İstanbul Üniversitesi akreditesinde Aile Danışmanı unvanı almıştır.
Bütüncül bakış açısını yakalamak amacıyla, aldığı psikoterapi eğitimlerini devam ettiren ve alanındaki gelişmeleri yakından takip eden Uzman Psikolog Uğur CECO, Alfa Psikoofis’te genç, yetişkin ve aile psikoterapistliği yaparak danışan görmeye devam etmektedir.

SERTİFİKALAR VE EĞİTİMLER

 Psikoterapi Eğitimleri

 • Kabul ve Kararlılık Terapisi/Bilişsel Davranışçı Psikoterapiler ve Bağlamsal Bilimler Derneği, 2020

 • Pozitif Psikoterapi Eğitimi/Rukiye Hayran, 2017

 • Kısa Süreli Çözüm Odaklı Terapi Eğitimi/Yrd. Doç. Dr. Nevin DÖLEK, 2017

 • Aile Danışmanlığı Eğitimi/İstanbul Üniversitesi, 2017

 • Akılcı Duygulanımcı Davranış Terapisi Eğitimi/Doç. Dr. Elif KARAGÜN, 2015


 Ölçme Değerlendirme Eğitimleri

 • Moxo d-CPT Dikkat Testi Uygulama ve Raporlama/Moxo Türkiye, 2018

 • Denver II Gelişimsel Tarama Testi Uygulama ve Raporlama Eğitimi/Gelişimsel Çocuk Nörolojisi Derneği, 2017

 • WISC 4 Çocuklar İçin Zeka Testi Uygulama ve Raporlama Eğitimi/Türk Psikologlar Derneği, 2016

 • Objektif Testler: Gesell Gelişim Testi, Peabody Resim Kelime Testi, Bender Gestalt Görsel Motor Algılama Testi, Frostig Görsel Algı Testi, Metropolitan Okul Olgunluğu Testi, OKHT (Okula Hazırlık Değerlendirme Testi), Koppitz İnsan Çizim Testi, Cattell Uluslararası Zeka Testi, Porteus Labirentler Testi Uygulayıcılığı ve Raporlama, 2014


Diğer Eğitimler

 • Travma Psikolojisi Eğitimi/ TPD, 2021

 • Eğiticinin Eğitimi/İİE, 2020

 • Attentioner Dikkat Eksikliği Uygulayıcı Eğitimi/Apamer, 2018

 • Kaygı ve Müdahale Programı/Prof. Dr. Cecillia ESSAU, 2018

 • Sosyal Biliş Eğitimi/Ayşen ESEN DANACI, 2017

 • Ruhsal Toplumsal Beceri Eğitimi/Prof. Dr. Mustafa YILDIZ, 2014

 • Koruyucu Ruh Sağlığı Eğitimi/Türk Silahlı Kuvvetleri, 2014


Kongre Katılımları

 • 23. Ulusal Sosyal Psikiyatri ve 1. Ruhsal İyileştirim Kongresi/2017

 • 18. Ulusal Türk Psikoloji Öğrencileri Çalışma Grubu Kongresi/2013

 • İstanbul Ticaret Üniversitesi Psikoloji Günleri/2013

 • 17. Ulusal Türk Psikoloji Öğrencileri Çalışma Grubu Kongresi/2012

 • Beykent Üniversitesi Psikoloji Günleri /2012

YAYINLAR, PROJELER

 Yayınlar

 • Toplumsal İşlevselliğin Toplum Temelli Araştırılması: Kocaeli’nde Bir Önçalışma” Yıldız M., Ceco U. ve Ark. (2017), Kocaeli Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi , 3 (3) , 1-5 .

 • Bakım Verenin Yükü Penceresinden Otizme Bakış” Ceco U., Çakın Memik N. (2017), Kocaeli Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi , 3 (2) , 19-21

 • 23. Sosyal Psikiyatri Kongresinde, Yüksek lisans tez çalışması bildirisi; sunum ve Anadolu Psikiyatri dergisinde yayın hakkı, 2017

 • Lisans tezi; “Otistik Spektrum Bozukluğu  ve Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu tanısı almış çocukların ebeveynlerinin yaşam kalitesi incelemesi” Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Çocuk Psikiyatrisi ABD, 2016-2018


 Projeler

 • Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Psikiyatri kliniğinde, RİDİÇ uygulaması ile hasta görüşmeleri planlama ve raporlamaları/ Psikiyatrist, Prof. Dr. Mustafa YILDIZ tarafından süpervizyon desteği alınmıştır/2015-2016

 • Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Psikiyatri servisinde  tedavi gören hasta yakınları için yarı yapılandırılmış grup görüşmeleri ve süpervizyon desteği/2015-2016

 • İzmit Bizim Bahçe Şizofreni Yakınları Derneğinin imkanlarıyla şizofreni hastalarına yönelik oluşturulan etkileşim grubuyla grup görüşmeleri/Prof. Dr. Mustafa YILDIZ tarafından süpervizyon desteği alınmıştır, 2014-2015

 • "Üniversite öğrencilerinde algılanan sosyal destek ile stresle başa çıkma yolları arasındaki ilişkinin incelenmesi" adlı lisans bitirme projesi ve poster sunumu, 2014

 • "Evli  ve boşanmış bireylerin kaygı düzeylerinin incelenmesi" adlı proje ve poster sunumu, 2013

bottom of page